Trade Centre Aalsmeer

"Samen sterker"

TCA - Trade Centre Aalsmeer

Trade Centre Aalsmeer

Trade Centre Aalsmeer (TCA) is opgericht in 1989 en met 59 leden (2010) dè belangenvereniging voor de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet, F.A. Wentstraat, Zwarteweg en Witteweg.

Een flink gebied, waar een groot aantal uiteenlopende bedrijven is gevestigd. In één ding zijn al deze ondernemers gelijk: iedereen probeert zijn bedrijf op een zo goed mogelijke manier te organiseren. Voorzieningen en uitstraling van het bedrijventerrein spelen daarbij een belangrijke rol. En precies daar houdt TCA zich mee bezig.

Belangenbehartiging

Veiligheid, inrichting, verkeer, parkeren, groenvoorziening, toekomstvisie etc. Allemaal zaken die van belang zijn op een bedrijventerrein. Wanneer het bijvoorbeeld onveilig is, loopt u niet alleen een verhoogd risico op inbraken en vandalisme, maar daalt ook de waarde van het gebied als vestigingslocatie.

En als het bedrijventerrein slecht ontsloten is, heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid van uw bedrijf. Om bij dit soort zaken de ondernemersbelangen naar voren te brengen, is TCA voortdurend in gesprek met instanties zoals de gemeente en ontwikkelaars. Hoe meer ondernemers lid zijn, hoe sterker onze gezamenlijke positie.

Informatievoorziening

Informatie is in de huidige tijd van cruciaal belang voor elke ondernemer. Wie goed op de hoogte is, kan eerder inspelen op veranderingen en daar voordeel uit halen. TCA biedt u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de lokale en regionale ontwikkelingen.

Diverse malen per jaar organiseren wij themabijeenkomsten over onderwerpen die voor u als ondernemer interessant kunnen zijn. Informatie uitwisseling tussen de leden via e-mail en website zal verder benut worden.

En TCA is aangesloten bij de OVA (Ondernemers Vereniging Aalsmeer), het overkoepelende orgaan voor ruim 300 ondernemers in Aalsmeer. Via de OVA bundelen we de krachten en verschijnt ca. vijf keer per jaar een nieuwsbrief voor alle leden.

Ontmoeting

Netwerken is een modern woord om in contact te komen met aanverwante ondernemers, potentiële klanten en beleidsbepalers. Voor TCA is netwerken geen doel op zich, maar wel een manier om onderling informatie uit te wisselen en contacten te onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld tijdens onze voor- en najaarsbijeenkomsten, tijdens de themamiddagen of via activiteiten die vanuit de OVA plaatsvinden. Een leuke en informatieve manier om interessante mensen te ontmoeten.

LID WORDEN

Interesse om lid te worden? Vul het Aanmeldingsformulier in of neem contact op met secretariaat.

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS

Veiligheid Kleine Bedrijven

Tien miljoen voor Veiligheid Kleine Bedrijven

MKB-bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2011 weer aanvragen indienen voor de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). De aanvraagperiode loopt tot en met 26 april 2010. Subsidieverzoeken worden afgewikkeld in volgorde van aanvraag, op=op.

Lees verder »

WORDT LID!

de TCA wil graag groeien

Meldt u aan via Lid worden of indien u meer informatie wenst bel dan 0297-380059.

Leden log-in

SECRETARIAAT

voor elke vraag

Postbus 1077,
1430 BB Aalsmeer
Turfstekerstraat 63,
1431 GD Aalsmeer
T 0297-380059
(Leo de Jong)